Münteha Adalı

Münteha Adalı, iş dünyasında girişimci ve yatırımcı olarak Güvensan şirketinin CEO’su, 39 Kalamış Marina Hotel & Restoranın kurucusu, 39 Sanat Galerisi “Sanatı ve Sanatçıyı destekleyen mottosu ile CEO’su olmasının yanı sıra, sosyal etki stratejisti olarak toplumsal sorumluluk ve değişim için yaptığı çalışmalar ve projeleriyle tanınır.

iş dünyasında sadece kâr odaklı değil, toplumsal fayda yaratmaya da önem veren bir yaklaşım benimsemekte, şirketlerin sadece ticaret yapmakla kalmayıp topluma katkı sağlamaları gerektiğine inanmaktadır.

Bu misyonla hareket ederek, kendi sosyal girişimi olan Sosyal Fabrika’ da yarattığı ve liderlik ettiği projeler ile; gençlerin, çocukların, kadınların ve erkeklerin, toplumsal normları aşarak, kendi potansiyellerini gerçekleştirebileceği daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için çalışmaktadır.

Türkiye’deki ilk ve tek kadın odaklı yatırım platformu, ARYA Kadın Yatırım Platformu’nun kurucu ortağıdır.

KAGİDER, TOBB, PWN, GEN TÜRKİYE,HABİTAT,TUED gibi STK’larda toplumsal fayda yaratan projelere katkı sağlayan Adalı aynı zamanda Arel Üniversitesi, YenidenBiz ve Binyaprak Danışma Kurulu’ndadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların iş dünyasındaki varlığı, sınıflar arası eşitsizlik, gençler, çocuklar, girişimcilik gibi toplumun her kesimini kapsayan konularda farkındalık yaratmakla kalmayıp değişim ve dönüşüm elçileri yaratmayı hedefleyen projeler gerçekleştirmiştir.