Hizmet Sektörünün Bugünü Ve Geleceği

Temizlik sektörünü tecrübelerim ile birlikte “Duyguları Yönetme Sanatı” olarak tanımlıyorum.

Hizmet sektörünün teknolojiden faydalanma oranı gün geçtikçe artsa bile bu sektör için insan vazgeçilmez olmaya devam edecektir.

  1. Sanayi devrimi de insansız olmayacak, hatta sanılanın aksine insan faktörünün sektördeki yeri giderek önem kazanacaktır.

Ticarette sektörler birbirlerini etkilerler, sektör dışı büyüme ve gelişmeler hizmet sektörünü de olumlu olarak etkilemekte ve gelişmelerden payını almaktadır.

Diğer sektörlerdeki büyüme hızı hizmet sektörünün büyümesine de hız katmaktadır.

Dünya’da ve ülkemizde artan nüfus, şehirleşme ve özellikle İstanbul gibi metropoller insanların ve kurumların geçmişten beri süregelmiş günlük yaşam döngülerini değiştirmekte ve önceleri şahsi olarak veya kurumların kendi bünyelerinde yaptıkları işlerin hizmet firmalarından satınalma ihtiyacını doğurmuştur. Böylece geçmişe göre müşterilerin hizmet satınalma algısı ve beklentileri zamanla değişmiştir.

Bu süreç sektörün gelişmesine, iyileşmesine fayda sağlamakla birlikte; ihtiyaçların ve alternatiflerinin farkında olan Müşteri, deneyimleri ile sektörel değişimi hızlandırmakta ve adeta bir dönüşüm yaşatmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra değişime önayak olan lider sektörlerin, teknolojinin de etkisiyle kullandıkları materyal ve malzemeler değişmekte ve bunların temizlik, bakım onarım hizmetlerinde kullanılan her türlü araç gereç ve yöntemler de değişimden payını almaktadır. Yapay zeka ürünü ekipmanlar (zemin otomatları, temizlik robotu gibi) hizmet üretiminde kullanılmakta ve yarattığı verimlilik ile sektörün teknolojiden faydalanma isteğini de her geçen gün arttırmaktadır.

 

” Hizmet sektöründe olmazsa olmaz GÜVEN “

Hizmet sektöründe önemli olan müşterinin sizi deneyimlediği süreçte güven ve değer yaratabilmek…

Konforlu GÜVEN sunmak vazgeçilmezimiz.

Her zaman hizmet veren ile hizmet alan arasında güven çok önemlidir. Mahremiyetimize aldığımız tarafa güvenmek, iş birliğinin başlangıcı ve olmazsa olmazıdır.

Güven ortamı olmadığında, müşteri ne istediğini bilmekle birlikte güvensizlikten kaynaklı hizmet satınalma konforunu yaşamaktan çok tedarikçiyi yönetme eğilimi göstermektedir.

Sonuçta hizmet veren, işi bilen, bilgi ve tecrübesi ile işi yöneten değil sadece süreçlere aracılık eden TAŞERON olarak konumlandırılmaktadır.

Tedarikçi ve Taşeron kelime algısı bile işin psikolojisini etkilemektedir.

Taşeronun genel algısı; Yönetilen iken Tedarikçi; İşi bilen

Maalesef bu güvensiz ortamın oluşmasına neden olan yine sektör oyuncuları.

Yöneten olmak yerine müşteriye teslim olup yönetilen olmayı daha kolay, risksiz yol olarak görmekteler.

Bu olumsuz durumlar haksız rekabete ve sunulacak hizmete yansımakta; böylece taraflar (sektör çalışanları, hizmet veren – hizmet alan) zarar görmektedir. Bir taraf itibarını diğer taraf parası karşılığında alacağı hizmeti kaybetmektedir.

Aslında hizmet veren tarafta müthiş bir deneyim, tecrübe ve bilgi var. Hangi sektörde olursak olalım bilgi, beceri ve vizyonumuz ile kendi konumlandırmamızı yapmakta, olumlu yada olumsuz algıya sebep olmaktayız.

Doğal olarak yanlış politikaların sonucunda bu sektöre hizmet eden insan kaynağı da olumsuzluklardan payını almaktadır.

Mavi Yaka denilen insan kaynağının sektörel eğitimi, aidiyet duygusu ve kariyer planı göz ardı edilmekte,doğal olarak çalışana bakış açısı ve ücretlendirme ile çalışandan beklentiler dengede olmamaktadır.

 

” Güvensanda Süreç Nasıl Yönetiliyor! “

Müşterilerilerimize, deneyimlerimiz sonucunda beklentilerine cevap verecek firmalara sadece fiyat odaklı bakmamaları gerektiğini; hizmetin yasal mevzuatlar çerçevesinde bir süreç yönetimi olduğunu, kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet verecek firmaların ihtiyacını ve gerekliliğini ön plana çıkartıyoruz.

Müşteride yaratılan değer ve yapılan geri bildirimler ile hesap verebilir olmanın gerekliliğini göz ardı etmiyoruz.

Sürdürülebilir hizmet vermek için teknolojiden mümkün olan en üst seviyede yararlanmak, insan faktörünü odağımıza alarak mümkün olacağını biliyor ve süreci böyle yönetiyoruz.

  • Müşteri deneyimlerini akıllı cihazlar ile ölçüp, CRM ve farklı yazılımlar üzerinden takip edip, müşteri temsilcimiz tarafından yüz yüze görüşmeler yapılarak memnuniyeti üst seviyede tutuyor,
  • Sürdürülebilir standardı korumak için süreçleri mevzuatlara uygun, hesap verebilir olmaya dikkat edip, kayıtlı çalışma ile bu güven ortamının devamlılığını sağlıyoruz.
  • Denetim ve öneri sistemi ile beklentiler üzerinde hizmet veren sistemimiz sayesinde; müşteriden talep ve beklentileri doğru yönetilmektedir.
  • Doğru fiyatlandırma ile yarattığımız değerleri, şeffaflıkla müşterilerimize anlatıyor, fiyat politikamızı; ortak vizyon, misyon ve değerlerimizin sayısal ifadesi olarak tanımlıyoruz.
  • Süreç yönetiminde risk ve fırsatları görerek yasal mevzuata tam uyumla ortaya çıkabilecek muhtemel riskleri geri bildirimler ve önleyici faaliyetler ile yönetiyoruz.
  • Müşteri ne istediğini biliyor ve talebini iyi ifade ediyorsa bize kalan çalışmak ve hizmet sunmak. Ortak vizyon ile hareket ederek iş birliğimizin artarak devamlılığı için çalışıyoruz.

Yerel firma olmanın gücü ile sadece temizlik yapmıyor; değer katarak hizmet üretiyoruz.

Her şeye rağmen sektörün ve çalışanlarının hak ettiği değeri bulacağına inanıyor ve bu amaç için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sonuçta; müşteri mutlu, çalışan mutlu, kazanan verimlilik olacaktır.

#güvensan #güvensantesishizmetleri #hizmetsektörü #temizlik #maviyaka

 

Münteha Adalı

CEO – Güven Tesis Hizmetleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir